Bezpečnostní audity

  • Analýzy nastavených standardů v oblasti bezpečnosti a krizového managementu
  • Penetrační testy
  • Testy integrity zaměstnanců